Hero

Gift aftrekbaar

Doneer!

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan Stichting Fonkel is zeer aantrekkelijk. Je schenking is namelijk fiscaal aftrekbaar en dit houdt in dat je de gift helemaal óf deels kan aftrekken van je inkomstenbelasting, wanneer het een positieve inbreng heeft in jouw bedrijfsvoering.

Wanneer je Stichting Fonkel steunt, zorg jij ervoor dat kinderen die beperkt worden in het kind zijn een zorgeloze dag beleven. Je helpt hierdoor de samenleving en bent maatschappelijk betrokken. Om er exact achter te komen of een gift/sponsoring aftrekbaar is, bestaat de Belastingwet en de Geefwet. De belangrijkste voorwaarde is dat het goede doel waaraan je doneert een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Dit vermeldt een goed doel (bijna) altijd op de website. Organisaties die onder de ANBI vallen, betalen namelijk geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Op deze manier komt de schenking volledig ten goede aan de doelstelling. Stichting Fonkel heeft een ANBI-status.

Jouw voordeel berekenen

Bereken jouw belastingvoordeel en kom te weten wat een donatie aan Stichting Fonkel jou netto kost, na aftrek van eventuele belastingvoordelen.

Bereken hier jouw voordeel!

Meer informatie

Wil je meer informatie over een belastingvrije schenking? Wij adviseren je contact op te nemen met jouw eigen belastingadviseur/accountant om op maat advies te krijgen.  Of kijk eens op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting

Kortom: Als je als bedrijf maatschappelijk te werk wilt gaan en een goed doel wilt steunen, denk dan aan belastingvrij schenken.

Wil jij ons meehelpen?

Samen zorgen we ervoor dat ieder kind een dierbaar dagje uit kan beleven!

Ja, ik doneer!