Hero

Belastingvrij schenken

Doneer!
Ga terug naar het overzicht

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken aan Stichting Fonkel is zeer aantrekkelijk. Je schenking is namelijk fiscaal aftrekbaar en dit houdt in dat je de gift helemaal óf deels kan aftrekken van je inkomstenbelasting, wanneer het een positieve inbreng heeft in jouw bedrijfsvoering. Wanneer je Stichting Fonkel steunt, zorg jij ervoor dat kinderen met een beperking een onvergetelijke dag beleven. Je helpt hierdoor de samenleving en bent maatschappelijk betrokken. Om er exact achter te komen of een gift/sponsoring aftrekbaar is, bestaat de Belastingwet en de Geefwet. De belangrijkste voorwaarde is dat het goede doel waaraan je doneert een Algemeen Nut Beogende Instelling is (ANBI). Dit vermeldt een goed doel (bijna) altijd op de website. Organisaties die onder de ANBI vallen, betalen namelijk geen belasting over de schenkingen die ze krijgen. Op deze manier komt de schenking volledig ten goede aan de doelstelling. Wanneer er een tegenprestatie verbonden zit aan de schenking is de ANBI  wel verplicht schenkbelasting te betalen. 

Wil jij belastingvrij schenken aan een goed doel?

Bepaal eerst hoeveel en hoe vaak je wilt schenken aan het goede doel. Je kan namelijk een eenmalige of periodieke schenking doen. Dit laatste leg je vast in een overeenkomst of notariële akte.

Eenmalig belastingvrij schenken

Bij een eenmalige schenking aan een ANBI-organisatie is jouw gift deels aftrekbaar. Hoeveel je kan aftrekken, ligt aan je inkomen.

Periodiek belastingvrij schenken

Een periodieke schenking is een structurele schenking die zich minimaal één keer per jaar herhaalt. Je kan je gift volledig aftrekken van je inkomstenbelasting wanneer je minimaal 5 jaar lang hetzelfde bedrag aan dezelfde ANBI-organisatie schenkt en je schenking regelt via een overeenkomst of notariële akte.

Geen risico’s

Voor een periodieke schenking aan een goed doel (ANBI) is een overeenkomst nodig. Dankzij deze overeenkomst zijn de risico’s laag. Wanneer het goede doel haar ANBI-status verliest zal de overeenkomst ontbonden worden. Daarnaast kan je vastleggen wanneer je inkomen daalt je schenking eindigt.

Meer informatie

Wil je meer informatie over een belastingvrije schenking? Wij adviseren je contact op te nemen met jouw eigen belastingadviseur/accountant om op maat advies te krijgen.  Of kijk eens op: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/schenken/schenken-en-schenkbelasting

Kortom: Als je als bedrijf maatschappelijk te werk wilt gaan en een goed doel wilt steunen, denk dan aan belastingvrij schenken.

Ga terug naar het overzicht

Wil jij ons meehelpen?

Samen zorgen we ervoor dat ieder kind een dierbaar dagje uit kan beleven!

Ja, ik doneer!

Ga naar de inhoud